Arvot

Kristillinen vakaumukseni ja perusarvoni

Kutsun Jumalan valtakunnan työhön sain 
jo 16-vuotiaana uskoontuloni myötä.
Myöhemmin sain pappisvihkimyksen ja
kutsun seurakunnan työhön.
Jokaisella meillä on oma kutsumuksemme
ja sitä meidän tulee käyttää Jumalan
kunniaksi ja lähimmäisemme parhaaksi.

Seurakuntatyöhön tulee sitoutua. Olen sitoutunut luterilaisen kirkon työhön ja tunnustukseen. Raamattu on kirkon ylin ohje. Päivittäinen Raamatun luku ja rukous ovat minulle tärkeitä. Kristillinen usko ilmenee parhaiten arkipäivän elämässä. Pyrkimys kristilliseen lähimmäisen rakkauteen kuuluu kaikkiin tilanteisiin kohtaamieni ihmisten kanssa.

Kirkkoherrana, seurakunnan johtajana, pyrin toteuttamaan hengellistä johtajuutta, julistamalla Raamatun sanaa jumalanpalveluksissa ja hartauksissa, sähköisen median avulla (Paimenen palsta seurakunnan kotisivuilla, sähköposti) sekä kuuntelemalla ja auttamalla kohtaamiani ihmisiä. Päätöksiä tehdessäni kuuntelen johtajana kaikkia päätösasiaan liittyviä osapuolia.

Luonnonsuojelu on Juuso-karhunkin mielestä tärkeää.

Perusarvojani ovat: toisen kunnioittaminen, kristillisen uskon todeksi eläminen päivittäin, isänmaallisuus, pyrkimys oikeudenmukaiseen ja rehelliseen johtajuuteen, ihmisten kohtaamiseen, itsensä kehittäminen ja erilaisuuden ymmärtäminen; yleensä heikoimpien auttaminen ja erityisesti elämän käännekohdissa olevien ihmisten kohtaaminen. Erityisen tärkeää on huomata lapset ja nuoret ja tukea heidän kehitystään ja käydä pitkäaikaissairaiden, yksinäisten vanhusten luona.

Jokainen ihminen on tärkeä ja seurakunnan työntekijänä ja lähimmäisenä haluan toimia niin, että seurakunta on kaikkien mutta erityisesti pienen, unohdetun ihmisen asialla, yhteiskunnan yhä kovempien arvojen keskellä. Kaikkea elollista tulee kunnioittaa.

 

IMG_4396

Avinurmen ystävyysseurakuntavierailulla liturgina oli kirkkoherra Rene Alberi (kuvassa oikealla) ja saarnan piti allekirjoittanut.

Lähetystyö ja ulkomaisten kirkkojen auttaminen on tärkeää. Ystävyysseurakuntamme Avinurmi, jonka jumalapalveluksesta viereinen kuva on, on ollut seurakuntaamme henkisesti rikastuttava ja hieno yhteistyökumppani. Seurakuntamme tukee Avinurmen seurakunnan diakoniatyöntekijän palkkausta yhdessä
Imatran, Joutsenon ja  Someron seurakuntien kanssa.

 

 

Aulis Virtasen kanssa Liedon Motoristikirkkoon valmistautumassa vuonna 2018.

Lahjoitan kirjani arkkipiispa Urmas Viilmalle.
Kuva: Laura Kalaja

Viimeisimmät artikkelit

Arkisto